3
Toky Toph Faith
0
2
Yui Konoha Kokonose
0
1
Toshiyuki Takahashi
0