Yuki20121225 » (Borrado) » » Comentario de f:Tatsumi Aizawa

@1B6YdK50lhZe8SW おはよー
Tatsumi Aizawa