Toshi__Kuun » (Borrado) » » Comentario de maimero_6824

毎食入れたことあるけど  怒られなかったよ トレーナーに