seiya_niconico » (Borrado) » » Comentario de Riki_pinocchio

せいや人気だなwwww
Riki_pinocchio

り き ⍤