nozomuh4272 » Radio en vivo #525042479 » » Comentario de Kyonter_steel

はー、お腹いたい
きょん。