curumi222 » (Borrado) » » Comentario de com_toshiya

日本に来た時に誰か誘いなさい
com_toshiya

としや