c:sig_otosawa » (Borrado) » » Comentario de KOI063077

@shinpaisakana ふかみ〜ちゃんよろしくね! 話すの上手だねぇ〜
KOI063077

koi063077